פלייליסט new

נגן פלייליסט

לא מגלה
לא מגלה

שלומי שבת

בשמים עננים החליפו את השעון כדי שעוד שעה מוארת, מוקדמת תכנס אל החיים ואת איתך אני יודע שלא תמיד אני צריך לדעת ויכול גם יכול גם, להפסיק לפעמים לא מגלה את הלב איתו עברתי בימים שלא שמרתי ומאז גם אני קצת הפכתי אני נותן ולא נתתי ושומר עליו שלא יפגע כשהשמש תשכב לישון אני ואת, נסתכל על הירח את תגידי הירח תמיד ואת, איתך אני מרגיש שאני יכול את תהיי ציור, אני מכחול התחכי לי כשאחזור מהחלום לא מגלה את הלב איתו עברתי בימים שלא שמרתי ומאז גם אני, קצת הפכתי אני נותן ולא נתתי ושומר עליו שלא יפגע לא מגלה את הלב איתו עברתי בימים שלא שמרתי ומאז גם אני, קצת הפכתי אני נותן ולא נתתי שומר עליו, שלא יפגע השמים עננים החליפו את השעון כדי שעוד שעה מאורת, מוקדמת תכנס אל החיים

...