שירים שעיבד תום פטרובר

אלה
אלה

היהודים

אני יודע שעזבת  / ואיך שזה כאב...

...
הזמן שלך
הזמן שלך

היהודים

איך תאמרי לו ילדה / אמרת אין לאן...

...