שירים שעיבד דודו אהרון

מילים פשוטות
מילים פשוטות

דודו אהרון

כמה מילים פשוטות שנוגעות לך בלב /...

...
בחור רגיש
בחור רגיש

דודו אהרון

מי חיבק אותך תמיד וכל הזמן התמיד /...

...
תגיות