שירים שעיבד אמיר מרקוס

משקרת
משקרת

שי רון

היא כבר לא מספרת / על מה היא מדברת...

...