שירים שעיבד אורחן טורק

שריף אוהב
שריף אוהב

שריף

חבקי אותי בואי נעוף לעננים / אני...

...