תגיות מילים לשירים "shetach afor"


שטח אפור
שטח אפור

ישי ריבו

שטח אפור בין טמא לטהור בין קרדום...

...