תגיות מילים לשירים "haiti shara"


הייתי שרה
הייתי שרה

רוני דלומי

על מדרכה בין מה שיש ושהיה בין...

...