תגיות מילים לשירים "haiti bishvilech"


הייתי בשבילך
הייתי בשבילך

אריק זנטי

בחצות השערים בליבך ינעלו אשאר לי...

...