תגיות מילים לשירים "dvarim holchim le hishtanot"


דברים הולכים להשתנות
דברים הולכים להשתנות

טונה

וזה כבר לא מעט זמן, שאני לא ממש...

...