תגיות מילים לשירים "bussa"


בוסה
בוסה

עידו בי וצוקי

אפילו בינואר , חם לי בכל הגוף חי...

...