תגיות מילים לשירים "תשעים ושש שעות"


תשעים ושש שעות
תשעים ושש שעות

אריק לביא

תשעים ושש שעות וכמו עברה שנה...

...