תגיות מילים לשירים "תשאל את המים"


תשאל את המים
תשאל את המים

יובל דיין

שלחת לי רק חצאים זהירים ממך אז...

...