תגיות מילים לשירים "תקע בשופר"


תקע בשופר
תקע בשופר

חיים ישראל

עם ישראל זועק אליך שוכן במרומים...

...