תגיות מילים לשירים "תקוע בין דברים"


תקוע בין דברים
תקוע בין דברים

חן פורתי

היום אני תקוע בין דברים בין החברה...

...