תגיות מילים לשירים "תמיר גל ושיקו חייק"


ומי יודע?
ומי יודע?

תמיר גל

איך הזמן עובר ורק הלב אותי מוביל...

...