תגיות מילים לשירים "תגידי למה"


תגידי למה
תגידי למה

איציק קלה

אל המרום נושא ידיים בלב תפילה...

...