תגיות מילים לשירים "ת"ז"


ת"ז
ת

אפרת גוש

אתה שהלכת כבר למקום אחר לא מותיר...

...