תגיות מילים לשירים "שיר המהנדס"


שיר המהנדס
שיר המהנדס

אריק לביא

ברחוב מאיר בעל הנס היה גר פעם...

...