תגיות מילים לשירים "שיר ארץ"


שיר ארץ
שיר ארץ

נצ'י נצ'

ארץ שיושביה היא אוכלת וזבת חלב...

...