תגיות מילים לשירים "שולחנות ריקים"


שולחנות ריקים
שולחנות ריקים

אבי טולדנו

התוגה הזאת אילמת הכאב זורם בדם...

...