תגיות מילים לשירים "שוב לא נלך"


שוב לא נלך
שוב לא נלך

אריק לביא

ראי אבק דרכים עולה מעיר שלם ורכב...

...