תגיות מילים לשירים "שבע שנים"


שבע שנים
שבע שנים

בניה ברבי

שבע שנים ארוכות חלמנו רחוק הלכנו...

...