תגיות מילים לשירים "רצינו רק לשיר"


רצינו רק לשיר
רצינו רק לשיר

שלמה ארצי

הייתי אז הכי קטן בעיר הכי קטן...

...