תגיות מילים לשירים "ראיתי את הקיץ"


ראיתי את הקיץ
ראיתי את הקיץ

אבי טולדנו

ראיתי את הקיץ ניצב על רגליו...

...