תגיות מילים לשירים "קשר רציני"


קשר רציני
קשר רציני

מוטי טקה

הרגשות שהתמלאו בתוך הבטן התפוצצו...

...