תגיות מילים לשירים "קראתי את מכתבך"


קראתי את מכתבך
קראתי את מכתבך

איפה הילד

קראתי את מכתבך כמעט והצלחתי...

...