תגיות מילים לשירים "קחי רק מה שטוב לך"


קחי רק מה שטוב לך
קחי רק מה שטוב לך

גלעד שגב

ואז אומרים לך שוב לבחור, לראות...

...