תגיות מילים לשירים "פרי גנך"


פרי גנך
פרי גנך

אביבה אבידן

ליל כוכבים הסהר עלה את שם יושבת...

...