תגיות מילים לשירים "ערב ב' כסלו"


ערב ב' כסלו
ערב ב' כסלו

איה כורם

בערב ב' כסלו טרפתי את נפשי יצאתי...

...