תגיות מילים לשירים "עץ שתול על מים"


עץ שתול על מים
עץ שתול על מים

איציק קלה

מודה אני לפניך מלך חי וקים שנתת...

...