תגיות מילים לשירים "עידו ונה וריקו"


כל המדינה
כל המדינה

עידו ונה

היא כבר הייתה בכל המדינה גרמה...

...