תגיות מילים לשירים "עושה מה שבא לו"


עושה מה שבא לו
עושה מה שבא לו

מוטי טקה

תני לי עוד, תני לי עוד את לא...

...