תגיות מילים לשירים "עוד מעט"


עוד מעט
עוד מעט

אבי טולדנו

סוף נפילת היום עוד מבקש מקום עוד...

...