תגיות מילים לשירים "עד מתי אלוהי"


עד מתי אלוהיי
עד מתי אלוהיי

אייל גולן וזוהר ארגוב

סגור לבד עם עצמי ולא יוצא את ביתי...

...
עד מתי אלוהי
עד מתי אלוהי

אבי ביטר

סגור לבד עם עצמי ולא יוצא את ביתי...

...