תגיות מילים לשירים "עדיין רחוקה"


עדיין רחוקה
עדיין רחוקה

בן אל

הימים כל כך יפים כל כך שקטים פה...

...