תגיות מילים לשירים "עדיין ילד"


עדיין ילד
עדיין ילד

אמיר דדון

בסוף אתה עדיין ילד הנשמה שלך היא...

...