תגיות מילים לשירים "סוגר שבת"


סוגר שבת
סוגר שבת

חן פורתי

צוקוש עלה פה על ביט מטורף כל ביט...

...