תגיות מילים לשירים "מתהלך לבדי"


מתהלך לבדי
מתהלך לבדי

אבי ביטר

"אל תשאלו כמה בכיתי חברים אל...

...