תגיות מילים לשירים "מקי סכינאי"


מקי סכינאי
מקי סכינאי

אריק לביא

זאב המים לו שיניים לו שיניים שני...

...