תגיות מילים לשירים "מפגשים"


מפגשים
מפגשים

אבי טולדנו

היא מן המדבר באה מעבר הר וכל יום...

...