תגיות מילים לשירים "מנשמתי"


מנשמתי
מנשמתי

רמי קלינשטיין

בוא ,בוא נדבר לא פתקים או תפילות...

...