תגיות מילים לשירים "ממשיך לנסוע"


ממשיך לנסוע
ממשיך לנסוע

אהוד בנאי

אוטובוס עייף נוסע לאט כבשים...

...