תגיות מילים לשירים "מי יחבק אותי"


מי יחבק אותי
מי יחבק אותי

דניאל יפה

ובכל יום שעובר לי אני נזכרת בגללך...

...