תגיות מילים לשירים "מישהו שומע אותי"


מישהו שומע אותי
מישהו שומע אותי

איפה הילד

הי, מישהו שומע אותי הי, מישהו שומע...

...