תגיות מילים לשירים "מטדור"


מטדור
מטדור

חיים משה

על כוס יין חמוץ ומקטרת  נמסרות...

...