תגיות מילים לשירים "מה שתרצה להיות"


מה שתרצה להיות
מה שתרצה להיות

הראל סקעת

כמה פעמים אותך חלמתי ימים ולילות...

...