תגיות מילים לשירים "מה עשה לנו הזמן"


מה עשה לנו הזמן
מה עשה לנו הזמן

עדן מאירי

אני זוכר את הימים לילות על דשא...

...