תגיות מילים לשירים "מבקש לחזור"


מבקש לחזור
מבקש לחזור

אבי טולדנו

עוד מעט עוד דקה אחת על הפסים כל...

...