תגיות מילים לשירים "מבזבזת לי תלב"


מבזבזת לי תלב
מבזבזת לי תלב

בן אל

מה נהיה ,כל הזמן איתך זה רק בערך...

...