תגיות מילים לשירים "מאוהב יא לאלי"


מאוהב יא לאלי
מאוהב יא לאלי

אבי ביטר

לילה לילה משתכר משהו עלי עובר...

...